Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering 20 mei 2021

In deze vergadering heeft het bestuur zich hoofdzakelijk beziggehouden met lopende zaken zoals o.a. Algemene Leden vergadering en het voorbereiden van de activiteiten waarmee in september weer hopen te beginnen.

Bestuursvergadering 15 april 2021

In de laatste bestuursvergadering van 15 april 2021 hebben wij uitgebreid stilgestaan van het overlijden van Henny Rijntjes.
Wij verliezen in haar een zeer kundig bestuurslid. Sterkte gaat uit naar dierbaren.

Unie KBO.

Op dit ogenblik wordt er landelijk hard gewerkt aan de nieuwe structuur binnen de KBO om in de toekomst samen te werken met de PCOB. De samenwerking zal gaan plaatsvinden in een federatief verband KBO-PCOB wat de nodige voorbereidingen met zich meebrengt om alles goed te laten verlopen. De KBO en PCOB blijven wel aparte verenigingen met behoud van ieders structuur.
Doel is om van de KBO en PCOB aantrekkelijke verenigingen voor iedere senior naar de maatstaven van deze tijd.

Activiteiten

Rekening houdend met alle beperkingen omtrent covid-19, die naar wij verwachten zeker tot juli 2021 zullen gelden, hebben wij besloten in de maand september 2021 weer van start te gaan met de activiteiten die wij al voorheen deden: crea, schilderclub, bingo, ontmoetingsmiddag en klaverjassen. Voorts hebben wij besloten te onderzoeken welke nieuwe activiteiten we kunnen gaan organiseren.Dit heeft alles te maken met het beleid dat wij in de toekomst willen gaan voeren rekening houdend met de landelijke ontwikkelingen.

Website

De werkzaamheden aan de website zijn nog niet afgerond en gaan nog door. Op de vraag in de vorige nieuwsbrief over wat u van de website vindt hebben wij helaas nog geen enkele reactie ontvangen.

Kader.

We hebben nog uitgebreid stilgestaan bij het huidige kader. Vrijwilligers in onze vereniging zijn onontbeerlijk en wij prijzen ons heel gelukkig met onze mensen. Met vertrek van Henk de Haas en het overlijden van Henny Rijntjes bestaat het bestuur nog uit vier leden. We hebben daarom bestuursleden nodig. Weet u nog mensen die er iets zien, laat het bestuur het dan weten.

Contributie 2021.

De contributie bedraagt voor:

 • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 40,–
 • Alleenstaanden  € 23,–

Wist u dat …?

Lees de laatste nieuwtjes van KBO Berkel en Rodenrijs.

 • … er een website bestaat die oudberkelrodenrijs.nl heet? En dat ze in het bezit zijn van meer dan 1.000 oude foto’s met veel herinneringen aan gebeurtenissen en personen? En dat u hier uren plezier aan kunt beleven?
 • …  KBO-leden die een bijzondere verjaardag of een jubileum vieren, kunt melden voor een plantje of bloemetje bij Bep de Haas?  tel. 010 223 24 42.
 • … als u uw lidmaatschap opzegt, de collectieviteitskorting op uw ziektekosten verzekering bij het Zilveren Kruis vervalt.
 • … dat er naast de kortingen op uw ziektekosten ook kortingen zijn te verkrijgen op uw energie verbruik.  Raadpleeg de website van de KBO-PCOB. Voor andere informatie kunt u ook  website van de KBO Zuid Holland raadplegen.
 • … 2 KBO-leden bereid zijn om kleine klusjes in en om uw huis te doen tegen een kleine vergoeding? Gaarne contact opnemen met Jeanne Bloom, tel. 010 511 55 53.
 • … de leden hulp kunnen vragen bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting door vrijwilligers van de KBO die daar speciaal voor zijn opgeleid. U kunt hiervoor terecht bij de vrijwilliger (hulpverlener) die vorig jaar ook uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel uw toeslagen heeft verzorgd.  Vraagt u voor de eerste keer om hulp dan kunt u zich wenden tot Ton van der Burg  telefoon: 010 840 99 44  en dat zij u voor de kosten € 12,-  mogen vragen.
 • ….voor leden die op één adres samenwonen bedraagt de contributie € 40,– (voor het eerste lid € 23,– en voor het tweede lid € 17,- per jaar) Alleenstaanden betalen € 23,– per jaar.
 • Vacatures bestuur

  De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs

  Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied.

  De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor leden met een andere identiteit en respect voor elkaar.

  De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren.

  Een 2e penningmeester.

  Zij of hij vervangt de penningmeester bij afwezigheid.

  De 2e penningmeester is o.a. belast met de inning en verwerking van de contributie. Er wordt wat financiële kennis en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel.

  Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming.

  Voor nadere informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Jeanne Bloom, Ton van der Burg

  Het bestuur.

  Historie

  Oprichting

  De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten.

  De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berkel en is op 3 maart 1958 als afdeling opgericht. Bij oprichting viel de Bond onder de Rooms-katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden die in 1952 is opgericht door het Bisdom Haarlem. Na de splitsing van het Bisdom Haarlem in de bisdommen Haarlem en Rotterdam werd in 1985 de Vereniging KBO Zuid Holland opgericht. De Bond heeft zich toen aangesloten na de statutaire oprichting en is toen verder gegaan onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Na het samenvoegen van de Gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk in de Gemeente Lansingerland zijn de KBO Ouderenbonden meer gaan samenwerken bij het geven van advies of oordeel wanneer dat werd gevraagd door de Gemeente Lansingerland als dat beleidszaken betroffen die ouderen aangaan.

  De huidige stand van zaken.

  Nadat op landelijk niveau het besluit is genomen om de KBO en de PCOB samen te voegen tot een landelijke krachtdadige Ouderenbond is de samenwerking tussen de drie KBO’s in Lansingerland geïntensiveerd, waarbij zich ook de plaatselijke PCOB heeft aangesloten. Die samenwerking vindt plaats in een Commissie Ouderenbelangen Lansingerland die daarvoor is ingesteld. Deze commissie bestaat uit afgevaardigde bestuursleden vanuit de ouderenbonden, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de ouderen in Lansingerland. Deze commissie is de spreekbuis namens de senioren in Lansingerland met de gemeente en andere instellingen (o.a. Stichting Welzijn Lansingerland, Adviesraad Sociaal Domein) die met ons raakvlakken hebben.

  KBO vakantieweek 2021 in Oldenzaal.

  Twente

  Als gevolg van het coronavirus en de daarmee vastgestelde richtlijnen van het RIVM is de vakantieweek van 2020 verzet naar het jaar 2021.

  De bestemming is ongewijzigd.

  We gaan naar Oldenzaal waar u de schoonheid van Twente kan ervaren en hebben daarbij gekozen voor “Het Landhuis” een hotel café restaurant in Oldenzaal.

  De vakantieweek 2021 is van zaterdag 7 tot en met 14 augustus 2021.

  Het hotel is mooi gelegen en de kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet, televisie en telefoon.

  De kosten zijn nog niet bekend. Zodra die bekend zijn worden deze op de website geplaatst.

  Er wordt een leuk programma samengesteld met leuke tochtjes en daarbij  is natuurlijk ook aan de avonden gedacht. Er blijft genoeg vrije tijd voor uzelf over om leuke dingen te doen.

  Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

  Jeanne Bloom Gerberasingel 26 2651 XW Berkel en Rodenrijs tel. 010-5115553

  Piet de Schepper Rodenrijseweg 517 2651 AP Berkel en Rodenrijs tel. 010-5113570

  Een e-mail aan secretaris.kbobr@gmail.com is ook voldoende.

  Jeanne Bloom

  Tips en adviezen voor senioren

  Tips en adviezen voor senioren
  Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

  Ons landelijk kantoor KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
  bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

  Beschikt u over een computer, tablet of smartphone kijk dan op deze website www.nietalleen.nl of bel 0800-1322.

  Kijk ook op de website www.lansingerland.nl. Hierop vindt u veel informatie en duidelijke filmpjes over het coronavirus. Onder andere van Steffie, die alles heel eenvoudig uitlegt.
  Wij adviseren u ook om de publicaties hierover te lezen in de Heraut en Hart van Lansingerland.

  Ook alle publieke liturgievieringen zijn, voorlopig tot en met 31 mei, afgelast.
  Tot die tijd kunt u alle diensten volgen via het internetadres

  www.kerkdienstgemist.nl/stations/1112-OLV-Visitatie-Bleiswijk

  Maar u kunt natuurlijk ook altijd de Eucharistieviering op de televisie volgen. Die wordt iedere zondag vanaf 09.45 uur uitgezonden op NPO2.

  Vereniging van ouderen