Thema’s en ontspanning

Onder activiteiten van de KBO Berkel vallen:

Themagerichte activiteiten, zoals lezingen, voorlichting, cursussen en presentaties.
Deze worden veelal gehouden in het Parochiehuis Willem Huijgensz of andere ruimten van de kerk OLV Geboorte.

Wanneer deze in samenwerking met de PCOB worden georganiseerd, kan daarvoor ook het Zalencentrum Rehoboth worden gebruikt.

 • Ontspanning, creatieve en ontmoetingsactiviteiten.
  • Spellen (soos) middagen
   Na de Covid-19 periode gaan we daarmee van start op zondag 19 september 2021. Dit wordt de officiële opening van het nieuwe seizoen met een bijzonder tintje.
  • Bingo
   Bingo houden we op iedere 3e vrijdag van de maand voor het eerst op 17 september 2021
  • Kaarten klaverjassen
   Het klaverjassen begint op 10 september 2021 en houden we weer op iedere 2e en 4e vrijdag van de maand.
   Deze activiteiten worden in het Parochiehuis Willem Huygensz gehouden.
  • Crea
   Schilderen en tekenen.
   Deze activiteiten vinden plaats in het paviljoen van Huize St Petrus
 • Alle binnen activiteiten van de KBO Berkel zijn alleen toegankelijk voor leden de volledig gevaccineerd zijn tegen het Covid -19 virus.

  • Nordic Walking iedere dinsdagmiddag.
   We lopen altijd een rondje van een ruim uur en we verzamelen voor de start op de Gerberasingel.

Vereniging van ouderen