Thema’s en ontspanning

Onder activiteiten van de KBO Berkel vallen:

Themagerichte activiteiten, zoals lezingen, voorlichting, cursussen en presentaties.
Deze worden veelal gehouden in het Parochiehuis Willem Huijgensz of andere ruimten van de kerk OLV Geboorte.

Wanneer deze in samenwerking met de PCOB worden georganiseerd, kan daarvoor ook het Zalencentrum Rehoboth worden gebruikt.

 • Ontspanning, creatieve en ontmoetingsactiviteiten.
  • Spellen (soos) middagen
  • Bingo
  • Kaarten klaverjassen
  • Schilderen
  • Creativiteit o.a. handwerken e.a

   Deze activiteiten worden in het Parochiehuis Willem Huygensz gehouden.

  • Nordic Walking iedere diensdagmiddag

Vereniging van ouderen