Vacatures bestuur

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied. […]

Lees verder


Historie

Oprichting De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs. Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten. De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden […]

Lees verder