Categoriearchief: Nieuws

Wist u dat …?

Lees de laatste nieuwtjes van KBO Berkel en Rodenrijs.

 • … er een website bestaat die oudberkelrodenrijs.nl heet? En dat ze in het bezit zijn van meer dan 1.000 oude foto’s met veel herinneringen aan gebeurtenissen en personen? En dat u hier uren plezier aan kunt beleven?
 • …  KBO-leden die een bijzondere verjaardag of een jubileum vieren, kunt melden voor een plantje of bloemetje bij Bep de Haas?  tel. 010 223 24 42.
 • … als u uw lidmaatschap opzegt, de collectieviteitskorting op uw ziektekosten verzekering bij het Zilveren Kruis vervalt.
 • … dat er naast de kortingen op uw ziektekosten ook kortingen zijn te verkrijgen op uw energie verbruik.  Raadpleeg de website van de KBO-PCOB. Voor andere informatie kunt u ook  website van de KBO Zuid Holland raadplegen.
 • … 2 KBO-leden bereid zijn om kleine klusjes in en om uw huis te doen tegen een kleine vergoeding? Gaarne contact opnemen met Jeanne Bloom, tel. 010 511 55 53.
 • … de leden hulp kunnen vragen bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting door vrijwilligers van de KBO die daar speciaal voor zijn opgeleid. U kunt hiervoor terecht bij de vrijwilliger (hulpverlener) die vorig jaar ook uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel uw toeslagen heeft verzorgd.  Vraagt u voor de eerste keer om hulp dan kunt u zich wenden tot Ton van der Burg  telefoon: 010 840 99 44  en dat zij u voor de kosten € 12,-  mogen vragen.
 • ….voor leden die op één adres samenwonen bedraagt de contributie € 40,– (voor het eerste lid € 23,– en voor het tweede lid € 17,- per jaar) Alleenstaanden betalen € 23,– per jaar.
 • Historie

  Oprichting

  De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten.

  De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berkel en is op 3 maart 1958 als afdeling opgericht. Bij oprichting viel de Bond onder de Rooms-katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden die in 1952 is opgericht door het Bisdom Haarlem. Na de splitsing van het Bisdom Haarlem in de bisdommen Haarlem en Rotterdam werd in 1985 de Vereniging KBO Zuid Holland opgericht. De Bond heeft zich toen aangesloten na de statutaire oprichting en is toen verder gegaan onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Na het samenvoegen van de Gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk in de Gemeente Lansingerland zijn de KBO Ouderenbonden meer gaan samenwerken bij het geven van advies of oordeel wanneer dat werd gevraagd door de Gemeente Lansingerland als dat beleidszaken betroffen die ouderen aangaan.

  De huidige stand van zaken.

  Nadat op landelijk niveau het besluit is genomen om de KBO en de PCOB samen te voegen tot een landelijke krachtdadige Ouderenbond is de samenwerking tussen de drie KBO’s in Lansingerland geïntensiveerd, waarbij zich ook de plaatselijke PCOB heeft aangesloten. Die samenwerking vindt plaats in een Commissie Ouderenbelangen Lansingerland die daarvoor is ingesteld. Deze commissie bestaat uit afgevaardigde bestuursleden vanuit de ouderenbonden, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de ouderen in Lansingerland. Deze commissie is de spreekbuis namens de senioren in Lansingerland met de gemeente en andere instellingen (o.a. Stichting Welzijn Lansingerland, Adviesraad Sociaal Domein) die met ons raakvlakken hebben.