Het bestuur van KBO Berkel & Rodenrijs

Het huidige bestuur van KBO Berkel & Rodenrijs wordt gevormd door de volgende personen:


Rol Naam
Voorzitter Ton van der Burg
Oostmeerlaan 82
2652 AD Berkel en Rodenrijs
tel. 010 840 99 44
E-mail: tonvanderburg@gmail.com
Secretaris Jeanne Bloom
Gerberasingel 26
2652 XW Berkel en Rodenrijs
tel. 010 511 55 53
E-mail: jbloom.1@kpnmail.nl
Penningmeester Henk de Haas
Schans 48
2652 GX Berkel en Rodenrijs
tel. 010 223 24 42 of 06 55 945 199
E-mail: h.de.haas22@kpnplanet.nl
2e Penningmeester en Ledenadministratie
(vacant)
Ton van der Burg (waarnemer)
Oostmeerlaan 82
2652 AD Berkel en Rodenrijs
tel. 010 840 99 44
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com
Lid thema’s Paula Hijdra-Valkenburg
Noordeindseweg 228b
2651 LK Berkel en Rodenrijs
E-mail: p.valkenburg@hetnet.nl
Lid activiteiten en recreatief Henny Rijntjes
Saturnus 42
2651 HM Berkel en Rodenrijs
E-mail: henny.rijntjes.1946@gmail.com