Koninklijke Onderscheiding.

Jeanne Bloom Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs op 12 oktober 2022 maakte burgemeester Pieter van de Stadt bekend dat Zijne Hoogheid de Koning het heeft behaagd Jeanne Bloom te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Daarna spelde hij een glunderende Jeanne de versierselen op.

Daarvoor gaf de burgemeester aan dat Jeanne een voorbeeld was voor iedereen, want al heb je dan maar lagere school gehad, kan je een voorbeeld zijn voor de gemeenschap voor al het vrijwilligerswerk wat jij hebt gedaan.

Kinderen en kleinkinderen waren met vele leden van de KBO getuige van de uitreiking van deze onderscheiding.

“Als er een is die het verdient heeft, dan ben jij het wel” , constateerde een aanwezig lid van de KBO.