Het bestuur van KBO Berkel & Rodenrijs

Het huidige bestuur van KBO Berkel & Rodenrijs wordt gevormd door de volgende personen:


Functie Naam
Voorzitter Ton van der Burg
Oostmeerlaan 82
2652 AD Berkel en Rodenrijs
tel. 010 840 99 44  mob. 06-20415216
E-mail: voorzitter.kbobr@gmail.com
Secretaris Jeanne Bloom
Gerberasingel 26
2652 XW Berkel en Rodenrijs
tel. 010 511 55 53
E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com
Penningmeester Jan Geert Groen
Smaragd 37
2651 RZ Berkel en Rodenrijs
tel. 010 5118629
E-mail: penningmeester.kbobr@gmail.com
2e Penningmeester en Ledenadministratie
(vacant)
Ton van der Burg (waarnemer)
Oostmeerlaan 82
2652 AD Berkel en Rodenrijs
tel. 010 840 99 44
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com
Lid thema’s Paula Hijdra-Valkenburg
Noordeindseweg 228b
2651 LK Berkel en Rodenrijs
E-mail: thema.kbobr@gmail.com

Vereniging van ouderen