Activiteiten

Onder activiteiten van de KBO Berkel vallen:

Themagerichte activiteiten
Lezingen, voorlichting, cursussen en presentaties e.a.

Themagerichte activiteiten worden veelal gehouden in het Parochiehuis Willem Huijgensz of andere ruimten van de kerk OLV Geboorte.

Wanneer deze in samenwerking met de PCOB worden georganiseerd, zullen die veelal in het Zalencentrum Rehoboth worden gehouden.

Ontspanning, creatief en ontmoeting

Bingo, klaverjassen en de ontmoetingsmiddagen worden veelal gehouden in het Parochiehuis Willem Huijgensz .

Schilderen en eten wordt gehouden in de crearuimte van de Naeldhorst.

Vereniging van ouderen