KBO Zuid Holland

Unie KBO

opgeheven 9 december 2023

Na het besluit van diverse provinciale KBO’s het lidmaatschap op te zeggen heeft het bestuur van de Unie KBO het besluit genomen de ALV voor te stellen de vereniging op te heffen.

De ALV heeft dat voorstel overgenomen en heeft unaniem besloten tot opheffing over te gaan per 9 december 2023. Afronding van de ontbinding loopt nog.

Als je er meer van wilt weten, wordt je geadviseerd de nieuwsbrief van de KBO-PCOB te lezen.

Andere voor u interessante artikelen zijn:

U kunt zich abonneren op die Nieuwsbrief

Vereniging van ouderen