KBO-PCOB zingeving.

Zingeving is individuele waarde

Zingeving is het proces waarbij mensen persoonlijke waarde toekennen aan hun ervaringen. Mensen kennen waarde toe aan hun individuele ervaringen om grip te houden op en betekenis te geven aan hun leven.

Zingeving is een primaire behoefte van mensen.

Om hun ervaringen te kunnen interpreteren hebben mensen een zingevingskader nodig. Daarmee geven zij richting aan hun leven. Om waarde te kunnen ervaren hebben mensen bovendien interactie met hun vertrouwde omgeving nodig.

Zorginstellingen die met zingeving hun zorg willen verbeteren betrekken de vertrouwde omgeving van hun cliënten en houden rekening met hun zingevingskader.

Zingeving gaat over de betekenis die mensen aan hun leven geven. Het gaat over contact, meedoen en verbinding.  

Zingeving is wat voor een cliënt persoonlijk zin heeft (cognitie), wat een cliënt individueel zin geeft (motivatie) en waar een cliënt goede zin van krijgt (affectie). Daar wilt u vast iets mee gaan doen.

Vereniging van ouderen