KBO Berkel en Rodenrijs is een vereniging van ouderen voor allen.

Doelstelling.

De doelstelling van onze vereniging is om de belangen van ouderen te behartigen op geestelijk, maatschappelijk, cultureel en economisch gebied. De vereniging doet dat vanuit een katholieke identiteit, waarin iedere ouder met een andere identiteit van harte welkom is.

Dit houdt in dat bijna alle taken en uitvoering, verband houdend met activiteiten, worden verricht door de ouderen zelf op vrijwillige basis.

Bestuur en  vrijwilligers beschikken over de benodigde vaardigheid, kennis en ervaring die zij op vrijwillige basis  inzetten voor de belangenbehartiging van senioren.

Er worden regelmatig activiteiten, dagtochten, jaarlijkse vakantie weken en andere sociale evenementen georganiseerd waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat.

Als lid van KBO Berkel en Rodenrijs kunt u deelnemen aan deze activiteiten.

(foto:  Het Berkelse bruggetjel)

Lees hier over het verleden en heden van de vereniging.


Aanmelden als lid

Vereniging van ouderen