Categorie archieven: Nieuws

KBO Zuid Holland zelfstandig verder.

KBO ZUID- HOLLAND ZELFSTANDIG VERDER

KBO Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2024 geen lid meer van de Unie KBO en gaat verder als zelfstandige provinciale bond voor senioren. Dit heeft de extra Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland op19 september 2023 besloten.

KBO Zuid-Holland zorgt voor een waardevol en interessant pakket aan dienstverlening voor de plaatselijke leden van KBO-afdelingen, waaronder “Nestor” als magazine en diverse inkoopvoordelen zoals dat van Zilveren Kruis.

Voorgeschiedenis

Het was de bedoeling dat Unie KBO en PCOB zouden fuseren tot een nieuwe landelijke vereniging. De vorming van deze vereniging met instandhouding van het landelijk verenigingsbureau in Nieuwegein zou echter voor de KBO-afdelingen tot een flinke verhoging van de financiële bijdrage leiden. Dit zou ook een verhoging van de contributie van de leden aan de KBO-afdelingen tot gevolg hebben. Zo’n contributieverhoging vond KBO Zuid-Holland niet aanvaardbaar. Voor PCOB was het niet aanvaarden van deze contributieverhoging een breekpunt. PCOB is daarom afgehaakt bij de samenwerking met Unie KBO en onderzoekt de mogelijkheid om met ANBO te fuseren.

Omdat de KBO-bonden Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland al per 31 december 2022 uit de Unie KBO waren gegaan, hebben – na het afhaken van de PCOB – de overige zeven KBO-bonden onderzocht of zij gezamenlijk een doorstart konen maken. Dit was om meerdere redenen niet mogelijk.

Daarom gaat KBO Zuid-Holland zelfbewust en zelfstandig verder om de belangen van senioren van vandaag en morgen te behartigen.

Dienstverlening in de nieuwe situatie

KBO Zuid-Holland zorgt er voor dat leden vanaf l januari 2024 kunnen rekenen op onder andere de volgende dienstverlening :

  • 10 x per jaar het goed verzorgde magazine Nestor;
  • volop ledenvoordeel zoals voor de zorgverzekering Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer;
  • het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau,
  • hulp bij belastingaangifte en ondersteuning van ouderenadviseurs;
  • servicetelefoon voor vragen op het gebied van juridische zaken en sociaal domein;
  • informatie- en themabijeenkomsten over zaken die voor leden interessant en van belang zijn;
  •  een provinciale website, waarop ook alle plaatselijke afdelingen te vinden zijn;
  • alle andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd voortgezet.

 Financíeel effect

Afdelingen in Zuid-Holland dragen vanaf 2024 alleen nog maar bij in de kosten van het provinciale bureau, maar niet meer in de kosten van het landelijk verenigingsbureau. Dit betekent een lagere bijdrage. Het gunstige effect is dat afdelingen zo meer financiële ruimte krijgen.

KBO- Zuid- Holland district DWO

Voor meer informatie lees hier

Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering april 2023

In de nieuwsbrief van mei, die een dezer dagen bij u wordt bezorgd , staat onder het item “Van de  bestuurstafel “vermeld dat in het bestuur is gediscussieerd over de toekomstige ontwikkelingen KBO Zuid- Holland en eventuele veranderingen die er aankomen.

Op het moment van schrijven,  was hier nog weinig over bekend.

Op 23 mei is er een Algemene Ledenvergadering van KBO Zuid Holland.

De stukken voor deze vergadering  zijn nu in ons bezit en de stukken die over die ontwikkelingen gaan, kunt u lezen door op onderstaande linken te klikken.

Mocht dat tot vragen leiden, stel ze dan aan het bestuur of het op schrift en stuur dezen naar ons via de rubriek: neem contact met ons op.

Samenwerking KBO – PCOB

Bestuurlijk vooroverleg KBO Zuid-Holland

Voorstel KBO Zuid-Holland

Contributie 2023.

De contributie bedraagt voor:

  • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 45,–
  • Alleenstaanden  € 25,–