Categorie archieven: Nieuws

Vacatures bestuur

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs

Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied.

De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor leden met een andere identiteit en respect voor elkaar.

De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren.

Secretaris en 2e penningmeester.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Zij of hij draagt zorg voor vergaderingen (agenda en verslag) daar naast verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post. Tevens is zij of hij de contactpersoon en vertegenwoordigt zij of hij de vereniging naar derden samen met de overige leden van het dagelijks bestuur.

De 2e penningmeester vervangt de penningmeester bij afwezigheid en andere financiële taken in overleg.

Zij of hij is o.a. belast met de inning en verwerking van de contributie. Er wordt wat financiële kennis en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel.

Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming.

Voor nadere informatie of voor aanmelden kunt u zich wenden tot Georgine Zwinkels en Jan Geert Groen

Het bestuur.