Categoriearchief: Nieuws

Koninklijke Onderscheiding.

Jeanne Bloom Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs op 12 oktober 2022 maakte burgemeester Pieter van de Stadt bekend dat Zijne Hoogheid de Koning het heeft behaagd Jeanne Bloom te benoemen tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Daarna spelde hij een glunderende Jeanne de versierselen op.

Daarvoor gaf de burgemeester aan dat Jeanne een voorbeeld was voor iedereen, want al heb je dan maar lagere school gehad, kan je een voorbeeld zijn voor de gemeenschap voor al het vrijwilligerswerk wat jij hebt gedaan.

Kinderen en kleinkinderen waren met vele leden van de KBO getuige van de uitreiking van deze onderscheiding.

“Als er een is die het verdient heeft, dan ben jij het wel” , constateerde een aanwezig lid van de KBO.

Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering 8 september 2022

In de vergadering van 8 september heeft het bestuur zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023.

In de vergadering sprak het bestuur de hoop uit dat dit seizoen weer alles mag en we niet worden geconfronteerd met stilleggen van de maatschappij door een pandemie. Alhoewel we nu zeer zorgelijke tijden beleven door het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne.

Verder is in deze vergadering veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 12 oktober 2022.

Door op de link jaarvergadering te klikken treft u voor deze vergadering de stukken aan.

Contributie 2023.

De contributie bedraagt voor:

  • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 45,–
  • Alleenstaanden  € 25,–