Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering van 27 februari 2020

Bestuursbesluiten

 • In december 2020 wordt de kerstviering weer georganiseerd in samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling van de OLV Vrouw Kerk.
 • In 2020 extra aandacht te gaan besteden leden te werven. Wij gaan daarbij gebruikmaken van de vliegwiel methodiek op inspiratie van de KBO afdeling Zeist. die daar veel nieuwe leden heeft weten te winnen.
 • In samenwerking met alle Ouderenbonden in Lansingerland doen wij met projecten mee die door de Gemeente Lansingerland worden opgezet.
 • Lopend project is de “Woonwaaier” waarin het gaat om te anticiperen op langer toekomstig thuis wonen in een geschikte woning aangepast naar behoefte eventueel met ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Hoe gaan we dat aanpakken.
 • Bij iedere vergadering wordt als standaard agendapunt “Aktiviteiten” behandeld. Daarbij bespreken wij de voortgang en de continuïteit want wij stellen het bijzonder op prijs dat deze doorgaan. Een pluim blijven wij geven aan al die vrijwilligers die dat mogelijk maken.
 • Er is nog geen besluit genomen over de besteding van het geld dat wij hebben ontvangen vanuit sponsor actie van de Rabobank. In de volgende vergadering nemen wij daar een besluit over.

Contributie 2020.

De contributie bedraagt voor:

 • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 40,–
 • Alleenstaanden  € 23,–

De contributie wordt op 1 april 2020 automatisch geïncasseerd bij de leden die daartoe de KBO hebben gemachtigd.

Bestuursvergadering 7 mei 2020

Bestuursbesluiten

 • De Algemene Ledenvergadering van 16 april 2020 is verzet naar woensdag 11 november 2020.
 • Alle activiteiten zijn tot 1 september 2020 afgelast als gevolg van het coronavirus waar het met name gaat om afstand te behouden van 1.50 meter.
 • De vakantieweek van 8 tot en met 15 augustus is verzet naar volgend jaar van 7 tot en met 16 augustus 2021 naar de zelfde bestemming.

Voor het overige zijn de lopende zaken besproken.