Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering 8 september 2022

In de vergadering van 8 september heeft het bestuur zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023.

In de vergadering sprak het bestuur de hoop uit dat dit seizoen weer alles mag en we niet worden geconfronteerd met stilleggen van de maatschappij door een pandemie. Alhoewel we nu zeer zorgelijke tijden beleven door het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne.

Verder is in deze vergadering veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 12 oktober 2022.

Door op de link jaarvergadering te klikken treft u voor deze vergadering de stukken aan.

Contributie 2023.

De contributie bedraagt voor:

  • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 45,–
  • Alleenstaanden  € 25,–