Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering april 2023

In de nieuwsbrief van mei, die een dezer dagen bij u wordt bezorgd , staat onder het item “Van de  bestuurstafel “vermeld dat in het bestuur is gediscussieerd over de toekomstige ontwikkelingen KBO Zuid- Holland en eventuele veranderingen die er aankomen.

Op het moment van schrijven,  was hier nog weinig over bekend.

Op 23 mei is er een Algemene Ledenvergadering van KBO Zuid Holland.

De stukken voor deze vergadering  zijn nu in ons bezit en de stukken die over die ontwikkelingen gaan, kunt u lezen door op onderstaande linken te klikken.

Mocht dat tot vragen leiden, stel ze dan aan het bestuur of het op schrift en stuur dezen naar ons via de rubriek: neem contact met ons op.

Samenwerking KBO – PCOB

Bestuurlijk vooroverleg KBO Zuid-Holland

Voorstel KBO Zuid-Holland

Contributie 2023.

De contributie bedraagt voor:

  • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 45,–
  • Alleenstaanden  € 25,–