Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering van 6 augustus 2020 Ons besluit van 25 juni 2020 over de aktiviteiten deze op te schorten tot 1 september 2020, hebben wij verlengd tot 1 november 2020. Wij vinden het niet verantwoord om de aktiviteiten te starten vanwege de toename van het aantal covid-19 besmettingen met name in de Regio Rotterdam waartoe Lansingerland […]

Lees verder


Vacatures bestuur

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied. […]

Lees verder


Historie

Oprichting De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs. Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten. De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden […]

Lees verder


Tips en adviezen voor senioren

Tips en adviezen voor seniorenWij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Ons landelijk kantoor KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: de […]

Lees verder