Alle berichten van Ton van der Burg

Verwarring rond bezorging reclame: ondanks NEE-sticker tóch folders

NEE: Géén ongeadresseerd reclamedrukwerk”. Veel mensen hebben deze sticker op de brievenbus geplakt om duidelijk te maken dat ze geen reclamefolders willen ontvangen. Maar sinds Spotta is begonnen met het inMijnBus-systeem zijn er meerdere huishoudens die toch folderpakketten in de bus kregen. Hoe zit dit precies? En wat moet je doen als je ongewenst reclamefolders ontvangt?

Lees meer

Gratis Openbaar vervoer.

Vanaf 1 april 2024 kunnen alle AOW gerechtigden woonachtig in Lansingerland en in het bezit van een OV kaart gratis gebruik maken van het openbaar vervoer mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor nadere informatie : Gemeente Lansingerland waarop kunt zien of u hiervoor in aanmerking komt.

Dit gaat om een proefperiode vanaf 1 april 2024 tot 1 januari 2027.

Een dagje uit !

Donderdag 13 juni 2024 naar Giessenburg

We hebben, samen met Cor Labots, weer een leuk dagtochtje uitgezocht.

 Op donderdag 13 juni vertrekken we om 09.00 uur vanuit Berkel en Rodenrijs richting Kralingse Bos. Hier krijgen we 2 kopjes koffie met Appelstrudel.

Lees meer….

Opstapplaatsen en tijden:
Pius X om 08.45 uur
OLV Geboorte kerk, Noordeindseweg om 09.00 uur
Voor deze dag kunt u zich vóór 3 juni a.s. opgeven bij Jeanne Bloom.
Tel. 010-5115553 of 06-26658556.
Wacht niet te lang met opgeven want VOL is VOL.
Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deze dagtocht.
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname.

Ledenvergadering

KBO Berkel en Rodenrijs 10 april 2024

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor het bijwonen van
deze vergadering op woensdag 10 april 2024.
Deze ledenvergadering wordt voorafgegaan door een viering
in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk aan de Noordeindseweg
te Berkel en Rodenrijs.
Aanvang 10.30. Na afloop van de viering gaan we naar het
parochiehuis Willem Huygensz voor de vergadering.
Hier wacht een bakje koffie. De vergadering begint om 11.30 uur.

Agenda.

Jaarverslag KBO Berkel en Rodenrijs 2023

Het jaarverslag 2023 geeft een beeld en overzicht hoe het verenigingsjaar is verlopen en welke activiteiten hebben plaatsgevonden dankzij de vele vrijwilligers.

Lees het verslag.

Chronische Hoest.

Chronische hoest: wat als je maar blijft hoesten?

Eén op de tien mensen heeft last van chronische hoest.

Dag en nacht moeten hoesten, gek word je ervan. Als je last hebt van chronische hoest, dan heeft dit veel impact op je dagelijks leven: van eenzaamheid tot rug- en buikpijn. Gelukkig weten artsen er steeds meer over en zijn er zelfs speciale hoestpoli’s, waar verschillende zorgverleners samenwerken.

Lees meer.

Noodfonds Energie.

Over de hoge energieprijzen is inmiddels een hoop gezegd en geschreven. Omdat dit nog altijd speelt, komen sommige huishoudens ook in 2024 in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Dat wordt betaald uit het Tijdelijk Noodfonds Energie. Wat zijn eigenlijk de voorwaarden om geld uit dit fonds te krijgen? Wie komen ervoor in aanmerking? En hoe kun je een aanvraag doen?

Lees meer.

Toeslagen 2024.

Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt minstens één van deze toeslagen. In 2024 gaan drie van de vier toeslagen omhoog én komen er meer mensen voor in aanmerking wegens hogere inkomensgrenzen. Wat verandert er voor jou? Hoe weet je waar je recht op hebt? En waar kun je controleren of jij in aanmerking komt voor deze toeslagen? We leggen het uit in dit artikel.

Om te beginnen wat cijfers. In 2023 betaalt de Dienst Toeslagen 7,8 miljoen individuele toeslagen uit. Deze toeslagen vertegenwoordigen bij elkaar opgeteld een geldbedrag van 19 miljard euro. De toeslagen worden uitgekeerd aan 5,9 miljoen huishoudens, en dat gaat bij elkaar om 9 miljoen mensen.

In de meeste gevallen gaat dat om zorgtoeslag: 4,6 miljoen van de uitgekeerde toeslagen betreffen zorgtoeslag. Er wordt 1,5 miljoen keer huurtoeslag uitgekeerd. Daarna volgt het kindgebonden budget met 1 miljoen uitgekeerde toeslagen. Hekkensluiter is de kinderopvangtoeslag met 700.000 uitgekeerde toeslagen. Zo komt het aantal van 7,8 miljoen toeslagen tot stand.

Lees verder over de zorgtoeslag.

Overige toeslagen

Energie Toeslag 2023

De gemeente Lansingerland stelt binnenkort de energietoeslag 2023 van 800 euro beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm.

Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen?  

Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. U hoeft de energietoeslag dan niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen uw inkomen opnieuw. Als blijkt dat u ook dit jaar weer binnen de doelgroep valt, dan ontvangt u half december 2023 een bevestigingsbrief van de gemeente dat u de energietoeslag 2023 ontvangt. Wij maken de toeslag dan automatisch over op uw rekening vanaf 15 januari 2024. Hier hoeft u niets voor te doen.  

Wilt u de energietoeslag aanvragen? 

Heeft u de energietoeslag nog niet eerder aangevraagd maar denkt u wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Of heeft u de energietoeslag wel eerder ontvangen maar in december geen bevestigingsbrief ontvangen? En denkt u er wel degelijk voor in aanmerking te komen? Dan kunt u vanaf 1 februari 2024 een aanvraag indienen via www.lansingerland.nl/energietoeslag.  Op deze pagina vindt u ook de voorwaarden en wat u nodig heeft voor de aanvraag. In het nieuwe jaar communiceren we via onze communicatiekanalen het moment dat u de aanvraag kunt doen.   

De gemeentes zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Let op de plaatselijke bladen “de Heraut en Het hart van Lansingerland” en de Nieuwsbrief die de Gemeente Lansingerland digitaal uitbrengt.

Degenen die in 2022 een toeslag hebben ontvangen en er wezenlijk niets is veranderd in het netto besteedbaar inkomen zullen naar verwachting de toeslag automatisch ontvangen. Is geen toeslag in 2022 toegekend en er in feite wel een recht bestaat op de toeslag, moeten deze voor 2023 aanvragen. Dat kan online op de website van de Gemeente Lansingerland

De termijn voor aanvragen toeslag 2022 is verlopen.

Belasting service voor en door ouderen.

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting .

De KBO in Lansingerland zet zich in bij het verlenen van hulp voor het invullen van aangiftebiljetten inkomstenbelasting en het doen van aanvragen zorg- en huurtoeslagen.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet het gaan om een relatief eenvoudige aangifte inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld geen ondernemer bent en er geen buitenlandse bezittingen zijn. Ook zal er worden gekeken naar het inkomen dat in de regel bestaat uit een klein pensioen naast de AOW uitkering en de samenstelling van het vermogen waaruit dat bestaat en hoe dat tot stand is gekomen.

Wenst u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting neem dan contact met onze coördinator, Paula Hijdra tel.010-5115596  die u verder helpt door u in contact te brengen met een van onze vrijwilligers.

Bij het invullen van de belastingaangifte zal gelijktijdig worden gekeken of u aanmerking komt voor zorg- en huurtoeslag. Maakt u daar al gebruik van, dan zal er en check worden gemaakt naar de juistheid van de toeslag.

Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact op nemen met de hulpverlener (vrijwilliger) die dit het vorig jaar voor u heeft gedaan.

De kosten die de hulpverlener maakt voor het invullen van de aangifte worden in rekening gebracht. Deze bedragen € 15,–

De ervaring leert dat veel 50 plussers te veel inkomstenbelasting betalen, wanneer er geen aangifte wordt gedaan terwijl men wel recht heeft op die teveel betaling.

KBO Zuid Holland zelfstandig verder.

KBO ZUID- HOLLAND ZELFSTANDIG VERDER

KBO Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2024 geen lid meer van de Unie KBO en gaat verder als zelfstandige provinciale bond voor senioren. Dit heeft de extra Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland op19 september 2023 besloten.

KBO Zuid-Holland zorgt voor een waardevol en interessant pakket aan dienstverlening voor de plaatselijke leden van KBO-afdelingen, waaronder “Nestor” als magazine en diverse inkoopvoordelen zoals dat van Zilveren Kruis.

Voorgeschiedenis

Het was de bedoeling dat Unie KBO en PCOB zouden fuseren tot een nieuwe landelijke vereniging. De vorming van deze vereniging met instandhouding van het landelijk verenigingsbureau in Nieuwegein zou echter voor de KBO-afdelingen tot een flinke verhoging van de financiële bijdrage leiden. Dit zou ook een verhoging van de contributie van de leden aan de KBO-afdelingen tot gevolg hebben. Zo’n contributieverhoging vond KBO Zuid-Holland niet aanvaardbaar. Voor PCOB was het niet aanvaarden van deze contributieverhoging een breekpunt. PCOB is daarom afgehaakt bij de samenwerking met Unie KBO en onderzoekt de mogelijkheid om met ANBO te fuseren.

Omdat de KBO-bonden Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland al per 31 december 2022 uit de Unie KBO waren gegaan, hebben – na het afhaken van de PCOB – de overige zeven KBO-bonden onderzocht of zij gezamenlijk een doorstart konen maken. Dit was om meerdere redenen niet mogelijk.

Daarom gaat KBO Zuid-Holland zelfbewust en zelfstandig verder om de belangen van senioren van vandaag en morgen te behartigen.

Dienstverlening in de nieuwe situatie

KBO Zuid-Holland zorgt er voor dat leden vanaf l januari 2024 kunnen rekenen op onder andere de volgende dienstverlening :

  • 10 x per jaar het goed verzorgde magazine Nestor;
  • volop ledenvoordeel zoals voor de zorgverzekering Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer;
  • het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau,
  • hulp bij belastingaangifte en ondersteuning van ouderenadviseurs;
  • servicetelefoon voor vragen op het gebied van juridische zaken en sociaal domein;
  • informatie- en themabijeenkomsten over zaken die voor leden interessant en van belang zijn;
  •  een provinciale website, waarop ook alle plaatselijke afdelingen te vinden zijn;
  • alle andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd voortgezet.

 Financíeel effect

Afdelingen in Zuid-Holland dragen vanaf 2024 alleen nog maar bij in de kosten van het provinciale bureau, maar niet meer in de kosten van het landelijk verenigingsbureau. Dit betekent een lagere bijdrage. Het gunstige effect is dat afdelingen zo meer financiële ruimte krijgen.

KBO- Zuid- Holland district DWO

Voor meer informatie lees hier