Alle berichten van Ton van der Burg

Toeslagen 2024.

Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt minstens één van deze toeslagen. In 2024 gaan drie van de vier toeslagen omhoog én komen er meer mensen voor in aanmerking wegens hogere inkomensgrenzen. Wat verandert er voor jou? Hoe weet je waar je recht op hebt? En waar kun je controleren of jij in aanmerking komt voor deze toeslagen? We leggen het uit in dit artikel.

Om te beginnen wat cijfers. In 2023 betaalt de Dienst Toeslagen 7,8 miljoen individuele toeslagen uit. Deze toeslagen vertegenwoordigen bij elkaar opgeteld een geldbedrag van 19 miljard euro. De toeslagen worden uitgekeerd aan 5,9 miljoen huishoudens, en dat gaat bij elkaar om 9 miljoen mensen.

In de meeste gevallen gaat dat om zorgtoeslag: 4,6 miljoen van de uitgekeerde toeslagen betreffen zorgtoeslag. Er wordt 1,5 miljoen keer huurtoeslag uitgekeerd. Daarna volgt het kindgebonden budget met 1 miljoen uitgekeerde toeslagen. Hekkensluiter is de kinderopvangtoeslag met 700.000 uitgekeerde toeslagen. Zo komt het aantal van 7,8 miljoen toeslagen tot stand.

Lees verder over de zorgtoeslag.

Overige toeslagen

Energie Toeslag 2023

De gemeente Lansingerland stelt binnenkort de energietoeslag 2023 van 800 euro beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm.

Heeft u de energietoeslag 2022 ontvangen?  

Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. U hoeft de energietoeslag dan niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen uw inkomen opnieuw. Als blijkt dat u ook dit jaar weer binnen de doelgroep valt, dan ontvangt u half december 2023 een bevestigingsbrief van de gemeente dat u de energietoeslag 2023 ontvangt. Wij maken de toeslag dan automatisch over op uw rekening vanaf 15 januari 2024. Hier hoeft u niets voor te doen.  

Wilt u de energietoeslag aanvragen? 

Heeft u de energietoeslag nog niet eerder aangevraagd maar denkt u wel in aanmerking te komen voor de energietoeslag 2023? Of heeft u de energietoeslag wel eerder ontvangen maar in december geen bevestigingsbrief ontvangen? En denkt u er wel degelijk voor in aanmerking te komen? Dan kunt u vanaf 1 februari 2024 een aanvraag indienen via www.lansingerland.nl/energietoeslag.  Op deze pagina vindt u ook de voorwaarden en wat u nodig heeft voor de aanvraag. In het nieuwe jaar communiceren we via onze communicatiekanalen het moment dat u de aanvraag kunt doen.   

De gemeentes zullen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Let op de plaatselijke bladen “de Heraut en Het hart van Lansingerland” en de Nieuwsbrief die de Gemeente Lansingerland digitaal uitbrengt.

Degenen die in 2022 een toeslag hebben ontvangen en er wezenlijk niets is veranderd in het netto besteedbaar inkomen zullen naar verwachting de toeslag automatisch ontvangen. Is geen toeslag in 2022 toegekend en er in feite wel een recht bestaat op de toeslag, moeten deze voor 2023 aanvragen. Dat kan online op de website van de Gemeente Lansingerland

De termijn voor aanvragen toeslag 2022 is verlopen.

Belasting service voor en door ouderen.

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting .

De KBO in Lansingerland zet zich in bij het verlenen van hulp voor het invullen van aangiftebiljetten inkomstenbelasting en het doen van aanvragen zorg- en huurtoeslagen.

Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet het gaan om een relatief eenvoudige aangifte inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld geen ondernemer bent en er geen buitenlandse bezittingen zijn. Ook zal er worden gekeken naar het inkomen dat in de regel bestaat uit een klein pensioen naast de AOW uitkering en de samenstelling van het vermogen waaruit dat bestaat en hoe dat tot stand is gekomen.

Wenst u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting neem dan contact met onze coördinator, Paula Hijdra tel.010-5115596  die u verder helpt door u in contact te brengen met een van onze vrijwilligers.

Bij het invullen van de belastingaangifte zal gelijktijdig worden gekeken of u aanmerking komt voor zorg- en huurtoeslag. Maakt u daar al gebruik van, dan zal er en check worden gemaakt naar de juistheid van de toeslag.

Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact op nemen met de hulpverlener (vrijwilliger) die dit het vorig jaar voor u heeft gedaan.

De kosten die de hulpverlener maakt voor het invullen van de aangifte worden in rekening gebracht. Deze bedragen ten minste € 20,–

De ervaring leert dat veel 50 plussers te veel inkomstenbelasting betalen, wanneer er geen aangifte wordt gedaan terwijl men wel recht heeft op die teveel betaling.

KBO Zuid Holland zelfstandig verder.

KBO ZUID- HOLLAND ZELFSTANDIG VERDER

KBO Zuid-Holland is vanaf 1 januari 2024 geen lid meer van de Unie KBO en gaat verder als zelfstandige provinciale bond voor senioren. Dit heeft de extra Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland op19 september 2023 besloten.

KBO Zuid-Holland zorgt voor een waardevol en interessant pakket aan dienstverlening voor de plaatselijke leden van KBO-afdelingen, waaronder “Nestor” als magazine en diverse inkoopvoordelen zoals dat van Zilveren Kruis.

Voorgeschiedenis

Het was de bedoeling dat Unie KBO en PCOB zouden fuseren tot een nieuwe landelijke vereniging. De vorming van deze vereniging met instandhouding van het landelijk verenigingsbureau in Nieuwegein zou echter voor de KBO-afdelingen tot een flinke verhoging van de financiële bijdrage leiden. Dit zou ook een verhoging van de contributie van de leden aan de KBO-afdelingen tot gevolg hebben. Zo’n contributieverhoging vond KBO Zuid-Holland niet aanvaardbaar. Voor PCOB was het niet aanvaarden van deze contributieverhoging een breekpunt. PCOB is daarom afgehaakt bij de samenwerking met Unie KBO en onderzoekt de mogelijkheid om met ANBO te fuseren.

Omdat de KBO-bonden Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland al per 31 december 2022 uit de Unie KBO waren gegaan, hebben – na het afhaken van de PCOB – de overige zeven KBO-bonden onderzocht of zij gezamenlijk een doorstart konen maken. Dit was om meerdere redenen niet mogelijk.

Daarom gaat KBO Zuid-Holland zelfbewust en zelfstandig verder om de belangen van senioren van vandaag en morgen te behartigen.

Dienstverlening in de nieuwe situatie

KBO Zuid-Holland zorgt er voor dat leden vanaf l januari 2024 kunnen rekenen op onder andere de volgende dienstverlening :

  • 10 x per jaar het goed verzorgde magazine Nestor;
  • volop ledenvoordeel zoals voor de zorgverzekering Zilveren Kruis, zorgverzekering Univé, schadeverzekering Univé, Apetito maaltijdservice en nog veel meer;
  • het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal, provinciaal en landelijk niveau,
  • hulp bij belastingaangifte en ondersteuning van ouderenadviseurs;
  • servicetelefoon voor vragen op het gebied van juridische zaken en sociaal domein;
  • informatie- en themabijeenkomsten over zaken die voor leden interessant en van belang zijn;
  •  een provinciale website, waarop ook alle plaatselijke afdelingen te vinden zijn;
  • alle andere activiteiten voor leden en afdelingsbesturen worden onverminderd voortgezet.

 Financíeel effect

Afdelingen in Zuid-Holland dragen vanaf 2024 alleen nog maar bij in de kosten van het provinciale bureau, maar niet meer in de kosten van het landelijk verenigingsbureau. Dit betekent een lagere bijdrage. Het gunstige effect is dat afdelingen zo meer financiële ruimte krijgen.

KBO- Zuid- Holland district DWO

Voor meer informatie lees hier

Investeren in de kracht van senioren een groep van potentie !

Het aantal senioren in onze samenleving neemt de komende jaren fors toe. Dat is een positieve ontwikkeling: we leven langer en blijven langer vitaal. Dit hebben we met elkaar weten te bereiken. Dankzij onze goede gezondheidszorg, door zelf langer actief te blijven en met – waar nodig – de ondersteuning van naasten, vrijwilligers en professionals. Meer dan ooit hebben we de kans om senioren in staat te stellen hun bijdrage aan onze maatschappij te blijven leveren en zich te kunnen blijven ontwikkelen

Lees meer

Ledenvergadering

KBO Berkel en Rodenrijs

Jaarverslag KBO Berkel en Rodenrijs 2022

Het jaarverslag 2022 geeft een beeld en overzicht hoe het verenigingsjaar is verlopen en welke activiteiten hebben plaatsgevonden dankzij de vele vrijwilligers.

Erratum op het jaarverslag 2022

De vakantieweek 2022 was niet in Oldenzaal maar in Ootmarsum

Lees meer

Van het kasje naar de muur ?

Veel consumenten zullen het herkennen. Je zit met een dringende vraag voor een bedrijf of instantie, maar niemand kan of wil ‘m beantwoorden. Bellen, mailen, chatten met de chatbot… Je komt geen steek verder. Wat moet je doen als je van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Zijn er tips om dit leed te voorkomen of te verzachten? We leggen het voor aan Joyce Donat van de Consumentenbond

Lees meer

Wilsverklaring.

Praat tijdig met de dokter over je wensen

Vier goede redenen om een wilsverklaring op te stellen

1 De wilsverklaring is het begin van een gesprek

De dokter weet niet hoe je over het levenseinde denkt. Het is goed om het daar een keer over te hebben. Als mensen bij de dokter komen met een wilsverklaring, ontstaan er altijd hele leuke gesprekken. Het gaat dan overigens niet alleen over euthanasie. In een wilsverklaring kun je drie soorten wensen vastleggen: een behandelverbod, een volmacht medische beslissingen of een euthanasieverzoek.’

2 Je zit er niet aan vast, hij is niet in beton gegoten

In een wilsverklaring kun je opschrijven wat je medische wensen zijn, als je afhankelijk wordt, of dement, of als je gezondheid erg achteruit gaat. Heb je eenmaal je wilsverklaring besproken met de huisarts, dan betekent dat niet dat je eraan vast zit. Wensen en grenzen verschuiven vaak bij mensen. Het mooiste is het natuurlijk als je je wilsverklaring daar steeds op aanpast met je arts. De dokter: ‘Ik zie dat mensen hun grenzen enorm verleggen. Als mensen de diagnose kanker hebben gekregen, komen ze vaak meteen met een wilsverklaring voor euthanasie bij mij langs – ‘wilt u mij alstublieft helpen, als ik het niet meer red’. Maar in de praktijk komen ze er vaak niet meer op terug en blijkt euthanasie niet nodig. De rol van de wilsverklaring is vooral dat je een keer goed praat met je dokter over je wensen en grenzen.’

3 Het helpt als je je wil niet meer kunt uiten

‘De wilsverklaring is een document, dat je steeds bijhoudt. Het kan voor mensen bijvoorbeeld actueel worden als ze de diagnose dementie krijgen. Dan willen ze vaak wat aanpassen, ze voegen bijvoorbeeld een euthanasiewens toe, voor als ze in een verpleeghuis zouden komen. Het is wel beter om dit op tijd te beschrijven. Liever om vijf voor twaalf, dan om vijf over twaalf. Want als je je wil niet meer kunt uiten en er geen wilsverklaring is, is het voor een dokter niet meer mogelijk om aan een euthanasiewens te voldoen.
Een andere situatie: kort na een hersenbloeding zijn mensen vaak buiten bewustzijn. De situatie kan zo ernstig zijn, dat de artsen in het ziekenhuis twijfelen of ze nog door moeten behandelen. In dat geval bellen ze vaak de huisarts. Wat heeft deze patiënt gezegd over zijn wensen? Het is dan fijn als er een wilsverklaring is, waarin bijvoorbeeld staat of iemand wel of niet behandeld wil worden in zo’n situatie.’

4 Je eigen wil is duidelijk tegenover naasten

‘Het is voor de arts prettig, als de kinderen en andere naasten op de hoogte zijn van je wilsverklaring, maar het hoeft niet. Mensen vertellen mij vaak dat ze er niet met de kinderen over willen praten, omdat ze het moeilijk vinden, of omdat ze weerstand verwachten. Ik maak wel eens mee dat iemand erg lijdt en dood wil, maar dat de kinderen daar niet aan willen. Dan moet je als arts bemiddelend optreden – luister naar je moeder, zij wil niet meer.
Het is heel prettig als iedereen op een lijn zit en als een van de naasten de woordvoerder is. Het is niet zo dat een naaste kan verzoeken om euthanasie. Het enige wat je als naaste mag is de aandacht vestigen op een wilsklaring. Het verzoek tot euthanasie kan uitsluitend door de patiënt zelf gedaan worden.’

Verpleeghuis clausule

Verpleeghuisclausule in het testament: wat houdt dat in?

In het testament van mijn vader is een verpleeghuisclausule opgenomen. Wat betekent dat?

Met een verpleeghuisclausule kan je bereiken dat de vorderingen/erfdelen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar worden bij opname in een zorginstelling van de langstlevende partner.

Lees meer.

Valse e-mails.

Oplichters sturen nieuwe valse e-mails: eHerkenning, iDIN en malware

Valse e-mails: Ze bestaan al jaren, maar zo nu en dan duiken er nieuwe varianten op. In deze berichten gaan oplichters in op zaken zoals eHerkenning en iDIN. Het doel is in verreweg de meeste gevallen om inloggegevens voor internetbankieren te ontfutselen. Ook gaan er valse e-mails namens de Rabobank rond: in deze mails zit schadelijke malware. We nemen een aantal recente exemplaren onder de loep.

Om te beginnen de valse ‘Rabobank’-mail met malware.

Deze is de moeite van het benoemen waard omdat deze nepmail op één essentieel onderdeel afwijkt van vergelijkbare valse mails.

Valse ‘Rabobank’-mail: Geen nepsite, maar malware

In praktisch alle valse mails proberen oplichters je ertoe te verleiden om op een link te klikken. Deze links verwijzen doorgaans naar nepsites waarop het de bedoeling is dat je gevoelige (financiële) gegevens invoert, zoals inloggegevens voor internetbankieren en andere (persoons)gegevens.

De Fraudehelpdesk heeft onlangs veel meldingen gekregen over valse ‘Rabobank’-mails met daarin malware. Het zou gaan om een mail waarin klanten lezen dat er sprake is van “een ongelezen bericht van de bank”. Wie op de bijgevoegde mail klikt, belandt echter niet op een nepsite, maar installeert onbedoeld malware.

Het is niet duidelijk om wat voor malware het precies gaat, maar malware is in alle gevallen slecht nieuws. Bij de Fraudehelpdesk zijn vooralsnog alléén voorbeelden bekend waarin de naam van de Rabobank wordt misbruikt voor het verspreiden van malware, maar de organisatie houdt wél een slag om de arm: “Mogelijk worden deze mailtjes ook namens andere banken verstuurd.”

Het advies is om niet op de link in de mail te klikken en deze te verwijderen. Toch geklikt? Dan kun je je melden bij de Fraudehelpdesk voor advies.

Valse e-mail over iDIN: “Veilig inloggen met verplichte iDIN-identificatie”

Ook gaat er momenteel een valse mail rond over iDIN (afkorting van identificeren en inloggen). Dat is een inlogmethode die ontwikkeld is door banken en bij zo’n 200 instanties – waaronder verzekeraars en hypotheekverstrekkers – kan worden gebruikt:

“iDIN is een dienst die ontwikkeld is door de banken. U kunt met iDIN veilig en op dezelfde manier inloggen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. U gebruikt namelijk de veilige en vertrouwde inlogmethode van uw bank. Zo hoeft u veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden.”

Klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, Regiobank én Bunq kunnen iDIN gebruiken als alternatieve inlogmethode bij instanties die iDIN ondersteunen. 

In deze valse mail staat dat iDIN op termijn “verplicht wordt voor consumenten en ondernemers” en dat het specifieke wetsvoorstel dat hierover gaat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog wordt doorgevoerd. Daarvan is in werkelijkheid echter geen sprake: niet alle banken ondersteunen iDIN en nergens wordt gesproken over een verplichting.

De oplichters hopen je verder op een zijspoor te zetten door veiligheidsgaranties te doen: “Ook nog goed om extra te benadrukken: met iDIN doet u geen betalingen. Websites en organisaties hebben geen inzicht in de betaalgegevens bij uw bank.”

Wél krijgen ontvangers de optie om iDIN vast te activeren, en wel via een meegestuurde link. Deze link zal hoogstwaarschijnlijk verwijzen naar een valse website waar je je identiteit kunt ‘bevestigen’ door even in te loggen op internetbankieren. En doe je dat? Dan gaan oplichters vliegensvlug met jouw banksaldo aan de haal. Alle reden dus om deze mail vooral links te laten liggen, mocht je er een ontvangen.

Valse e-mail over eHerkenning: “Vanaf 1 mei inloggen bij de Belastingdienst”

En dan gaat er nóg een valse e-mail rond. Ditmaal gaat het over eHerkenning, en dat is feitelijk een inlogmethode die ondernemers in staat stelt om “eenvoudig en veilig in te loggen bij de Belastingdienst en op Mijn Douane”.

In zekere zin is het net DigiD, zo stelt ook de Belastingdienst: “eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemingen.”

In deze nepmail wordt echter met geen woord gerept over ‘ondernemers’ of ‘ondernemingen’, waarmee de suggestie wordt gewekt dat iedereen voortaan met eHerkenning moet inloggen bij de Belastingdienst, ook individuele burgers die belastingzaken moeten regelen.

Er wordt gesproken over een ingangsdatum van 1 mei, maar dat lijkt niet op waarheid te berusten: wellicht is 1 mei gekozen omdat je vóór die datum je belastingaangifte moet doen en die specifieke datum bij veel mensen wel een belletje doet rinkelen.

En jawel, ook in deze mail staat een link waar je je vast kunt ‘aanmelden’ voor eHerkenning. Volgens de informatie in deze nepmail gaat het om een pagina van de Belastingdienst, maar ook hier is de insteek vermoedelijk dat je je identiteit even moet verifiëren door wat inloggegevens voor internetbankieren door te sturen. Niet aan te raden als je wenst te voorkomen dat oplichters jouw bankrekening plunderen.

Zie ook: fishing

Bron: Belastingdienst, Fraudehelpdesk, iDIN.nl