Vacatures bestuur

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs

Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied.

De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor leden met een andere identiteit en respect voor elkaar.

De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren.

Een penningmeester   V/M

Onze penningmeester, Henk de Haas, heeft zijn vertrek per april 2021 aangekondigd, wat wij respecteren gezien zijn staat van dienst en leeftijd.

Het bestuur zal het bijzonder op prijsstellen wanneer er zich iemand nu aanmeldt om deze functie te willen vervullen zodat we nog tijd hebben om u in te werken.

Voor inlichtingen kunt u zich melden bij de voorzitter of penningmeester.

Een 2e secretaris.

Zij of hij vervangt de secretaris bij afwezigheid, tevens valt de ledenadministratie en administratieve verwerking van de vrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van deze functie. Kennis van Word is daarbij welkom.

Een 2e penningmeester.

Zij of hij vervangt de penningmeester bij afwezigheid.

De 2e penningmeester is o.a. belast met de inning en verwerking van de contributie. Er wordt wat financiƫle kennis en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel.

Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming.

Voor nadere informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Jeanne Bloom, Ton van der Burg of Henk de Haas.

Het bestuur.