Categorie archieven: Geen categorie

Het verleden en heden van de vereniging.

Het verledende oprichting

De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten.

De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berkel en is op 3 maart 1958 als afdeling opgericht. Bij oprichting viel de Bond onder de Rooms-katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden die in 1952 is opgericht door het Bisdom Haarlem. Na de splitsing van het Bisdom Haarlem in de bisdommen Haarlem en Rotterdam werd in 1985 de Vereniging KBO Zuid Holland opgericht. De Bond heeft zich toen aangesloten na de statutaire oprichting en is toen verder gegaan onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

Het “heden”

Na het samenvoegen van de Gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk in de Gemeente Lansingerland zijn de KBO Ouderenbonden meer gaan samenwerken bij het geven van advies of oordeel wanneer dat werd gevraagd door de Gemeente Lansingerland als dat beleidszaken betroffen die ouderen aangaan.

De huidige stand van zaken.

Nadat op landelijk niveau het besluit is genomen om de KBO en de PCOB samen te voegen tot een landelijke krachtdadige Ouderenbond KBO-PCOB is de samenwerking tussen de drie KBO’s in Lansingerland geïntensiveerd, waarbij zich ook de plaatselijke PCOB heeft aangesloten.

Die samenwerking vindt plaats in een Commissie Ouderenbelangen Lansingerland  (de COL) die daarvoor is ingesteld. De commissie bestaat uit afgevaardigde bestuursleden vanuit de ouderenbonden, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de ouderen in Lansingerland.

De commissie is de spreekbuis namens de senioren in Lansingerland met de gemeente en andere instellingen (o.a. Stichting Welzijn LansingerlandAdviesraad Sociaal Domein ) die met ons raakvlakken hebben.

Vacatures bestuur

De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs

Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied.

De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor leden met een andere identiteit en respect voor elkaar.

De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren.

Secretaris en 2e penningmeester.

De secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de vereniging.

Zij of hij draagt zorg voor vergaderingen (agenda en verslag) daar naast verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post. Tevens is zij of hij de contactpersoon en vertegenwoordigt zij of hij de vereniging naar derden samen met de overige leden van het dagelijks bestuur.

De 2e penningmeester vervangt de penningmeester bij afwezigheid en andere financiële taken in overleg.

Zij of hij is o.a. belast met de inning en verwerking van de contributie. Er wordt wat financiële kennis en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel.

Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming.

Voor nadere informatie of voor aanmelden kunt u zich wenden tot Georgine Zwinkels en Jan Geert Groen

Het bestuur.