Het verleden en heden van de vereniging.

Het verledende oprichting

De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten.

De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berkel en is op 3 maart 1958 als afdeling opgericht. Bij oprichting viel de Bond onder de Rooms-katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden die in 1952 is opgericht door het Bisdom Haarlem. Na de splitsing van het Bisdom Haarlem in de bisdommen Haarlem en Rotterdam werd in 1985 de Vereniging KBO Zuid Holland opgericht. De Bond heeft zich toen aangesloten na de statutaire oprichting en is toen verder gegaan onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

Het “heden”

Na het samenvoegen van de Gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk in de Gemeente Lansingerland zijn de KBO Ouderenbonden meer gaan samenwerken bij het geven van advies of oordeel wanneer dat werd gevraagd door de Gemeente Lansingerland als dat beleidszaken betroffen die ouderen aangaan.

De huidige stand van zaken.

Nadat op landelijk niveau het besluit is genomen om de KBO en de PCOB samen te voegen tot een landelijke krachtdadige Ouderenbond KBO-PCOB is de samenwerking tussen de drie KBO’s in Lansingerland geïntensiveerd, waarbij zich ook de plaatselijke PCOB heeft aangesloten.

Die samenwerking vindt plaats in een Commissie Ouderenbelangen Lansingerland  (de COL) die daarvoor is ingesteld. De commissie bestaat uit afgevaardigde bestuursleden vanuit de ouderenbonden, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de ouderen in Lansingerland.

De commissie is de spreekbuis namens de senioren in Lansingerland met de gemeente en andere instellingen (o.a. Stichting Welzijn LansingerlandAdviesraad Sociaal Domein ) die met ons raakvlakken hebben.