Verpleeghuis clausule

Verpleeghuisclausule in het testament: wat houdt dat in?

In het testament van mijn vader is een verpleeghuisclausule opgenomen. Wat betekent dat?

Met een verpleeghuisclausule kan je bereiken dat de vorderingen/erfdelen van de kinderen/erfgenamen opeisbaar worden bij opname in een zorginstelling van de langstlevende partner.

Lees meer.